O društvu

Osnovne informacije

Društvo Kovintrade osnovano je 1990. godine. Grupu Kovintrade sačinjavaju matično društvo  Kovintrade d.d. Celje i mreža društava kćeri i predstavništava u 11 europskih država. Poslujemo s više od 5.500 kupaca i 1.500 dobavljača u 50 država.

Strateška područja poslovanja društva Kovintrade d.d.:

  • crna metalurgija
  • obojena metalurgija
  • proizvodi metalurgije
  • sirovine
  • usluge rezanja
  • tehnika grijanja
  • klimatizacija i regulacija toplinskih procesa
  • razvoj i jačanje trgovačke mreže

 

Naziv društva: KOVINTRADE Mednarodna trgovina d.d. Celje

Skraćeni naziv: Kovintrade d.d. Celje

Adresa: Mariborska cesta 7, 3000 Celje

Telefon: +386 (0) 3 4278 100

E-mail: info@kovintrade.si

Matični broj: 5025524000

Porezni ID broj: SI84040858

Upis u sudski registar: Okružni sud u Celju

Temeljni kapital: 1.697.671,96 EUR