Toplo valjani limovi

Konstrukcijski limovi (EN 10029)

 • S235JR
 • S235J0
 • S235J2+N
 • S275JR
 • S275J0
 • S275J2+N
 • S355JR
 • S355J0
 • S355J2+N

Debljine: više od 6 mm

Širine: do 3000 mm

Limovi za tlačne posude (EN 10029)

 • P265GH

 • P355GH

 • P355NL1/NL2

 • P355N/NH

Debljine: više od 8 mm

Širine: do 2500 mm