Rumunjska

Osnutak društva Kovintrade Romania S.R.L. seže u 2004. godinu. Društvo posluje na području metalurgije s naglaskom na alatni čelik, valjani i vučeni konstrukcijski i legirani čelik, toplo i hladno valjane konstrukcijske i specijalne limove, nehrđajuće materijale, profile i cijevi, materijale za zavarivanje te ferolegure.

KOVINTRADE ROMANIA S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp A, et.3, cam 28-30
Bucuresti, sector 6
Romania

Direktor: Vasja Kukovič

T: +40 31 228 80 72