Bulgaria

Osnivanje društva Kovintrade Bulgaria EOOD seže u 2005. godinu. Društvo se bavi prodajom specijalnih limova, legiranih čeličnih šipki, alatnog čelika i materijala za zavarivanje. Društvo ima svoje skladište metalurških proizvoda u Vakarelu blizu Sofije.

Kovintrade Bulgaria EOOD
5 “Viktor Grigorovich” Str,
entr. A, app. 2
1606 Sofia

Direktorica: Jerneja Lašič