Materijal za zavarivanje

Kao dio našeg prodajnog programa nudimo proizvode i usluge na području materijala i punila za zavarivanje:

  • Žica za zavarivanje pod zaštitnim plinom prema MIG, MAG postupcima SG2 SG3;

  • Žica žica za lučno zavarivanje pod zaštitnim plinom za zavarivanje srednje legiranih čelika: Cr, Ni, Mo, ER 100, ER 110;

  • Elektrode za zavarivanje nisko-, srednje- i visokolegiranih čelika (rutilne, bazične, celulozne);

  • Visokolegirane elektrode za zavarivanje vatrootpornog čelika;

  • Elektrode posebne namjene (za navarivanje vatrootpornih slojeva);

  • Aluminijske žice za zavarivanje i tvrdo lemljenje.