Mađarska

Društvo Kovintrade Hungary Kft osnovano je 2004. godine i posluje na području metalurških proizvoda među koje spadaju hladno i toplo valjani limovi, nisko i srednje legirani čelik, nehrđajući i vatrootporni limovi, čelični otpad, ferolegure, industrijski noževi i valjci te materijal za zavarivanje. Društvo se također bavi ferolegurama, nelegiranim, legiranim i alatnim čelikom.

Kovintrade Hungary Kft.
II.Rakoczi F.út 100
H-2314 HALASZTELEK, Pf. 24

Direktor: Šandor Prec